Sektor medborgare och samhällsutveckling

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Sektor medborgare och samhällsutveckling

I sektor medborgare och samhällsutveckling samlas frågor som rör jobb, attraktivitet, livskvalitet och medborgarkommunikation. Det omfattar bland annat:

  • upphandling, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor
  • externa relationer, till exempel med högskola och försvarsmakt
  • vuxenutbildning
  • kultur- och fritidsverksamhet
  • föreningsliv
  • kommunikation, kontakter och mötesplatser för medborgare
  • överförmyndarverksamhet

 
Sektor medborgare och samhällsutveckling har cirka 300 medarbetare. 

Så här är sektor medborgare och samhällsutveckling organiserad:


Bild på organisationskarta för sektor medborgare och samhällsutveckling