Sektor service

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Sektor service

Sektor service ansvarar bland annat för följande områden i Skövde kommun:

  • måltidsverksamhet
  • lokalvård och fastighetsskötsel
  • skötsel av gator, parker och skog
  • anläggningsarbeten
  • ledningsnätsarbeten
  • reparations- och verkstadsarbeten för kommunens maskiner och fordon
  • drift av flygplats och andra externa tjänster
  • vatten- och avloppsförsörjning 

 
Sektor service har cirka 530 medarbetare.

Så här är sektor service organiserad:

 SSE