Sektor socialtjänst

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Sektor socialtjänst

Sektor socialtjänst ansvarar bland annat för följande områden i Skövde kommun:

  • insatser riktade till barn och unga
  • missbrukare
  • personer med behov av försörjningsstöd
  • psykiskt funktionshindrade som är äldre än 18 år
  • anhöriga som stöder missburkare eller psykiskt funktionshindrade
  • stöd till personer som är akut hemlösa
  • stöd till brottsoffer
  • familjerådgivning

Sektor socialtjänst har cirka 240 medarbetare.

Så här är sektor socialtjänst organiserad:


Bild på organisationskarta för sektor socialtjänst