Sektor styrning och verksamhetsstöd

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Sektor styrning och verksamhetsstöd

Sektor styrning och verksamhetsstöd ansvar bland annat för följande områden i Skövde kommun:

  • ekonomi- och verksamhetsstyrning
  • ekonomiadministration
  • finansfrågor
  • administrativ styrning
  • arbetsgivarfrågor
  • IT- och verksamhetsstödjande funktioner

 

Sektor styrning och verksamhetsstöd har cirka 90 medarbetare.

Så här är sektor styrning och verksamhetsstöd organiserad:

Organisation Sektor styrning och verksamhetsstöd