Samordningsförbund

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Samordningsförbund

Med samlade krafter kan vi uträtta mer

Samordningsförbundets roll är att samla resurser från alla parter som delar samhällets ansvar för rehabiliteringsinsatser under gemensam ledning. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och regionen bidrar således med en fjärdedel vardera till finansieringen.

Samordningsförbundets insatser kommer främst ifråga för grupper som av olika anledningar har det svårt att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden. Anledningarna kan vara många - kronisk sjukdom, utmattningsdepression, psykosociala problem och diverse diffusa sjukdomsbilder.

Samordningsförbundets insatser består bland annat av:

- Kartläggning av riskgrupper
- Finansiering av olika rehabiliteringsinsatser
- Stöd till individanpassade aktiviteter
- Utvärdering
- Utvecklingsarbete
- Kompetenshöjande insatser

Information om Samordningsförbundet Skövde hittar du på Samverkan VG, länk till höger.