280 nya yrkeshögskoleplatser till Skövde

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

280 nya yrkeshögskoleplatser till Skövde

Vuxenutbildning Skövde har idag av Myndigheten för yrkeshögskolan beviljats 280 yrkeshögskolplatser av tre befintliga utbildningar; Medicinsk sekreterare, Demensspecialiserad undersköterska och Stödpedagog.

I september stängde 2017 års ansökningsomgång gällande att få bedriva utbildningar på yrkeshögskolenivå. Av 1208 inkomna ansökningar beviljades 525 stycken (43%).

 

Vuxenutbildning Skövde fick fortsatt förtroende att erbjuda följande utbildningar;

  • Medicinsk sekreterare – bunden utbildning i Skövde, helfart, 2 år
  • Demensspecialiserad undersköterska – distansutbildning med närträffar i Skövde, halvfart, 2 år
  • Stödpedagog – distansutbildning med närträffar i Skövde, halvfart, 2 år

 

Med beslutet följer statsbidrag om cirka 20 miljoner kronor för att genomföra utbildningarna.

Beslutet innebär att Vuxenutbildning Skövde 2018 erbjuder sju yrkeshögskoleutbildningar inom vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt vårdadministration. Detta då Vuxenutbildning Skövde förra året beviljades fyra nya utbildningar; Ambulanssjukvårdare, Äldrespecialiserad undersköterska, Specialistutbildad undersköterska välfärdsteknologi och Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård.

Yrkeshögskoleutbildningarna är riksrekryterande och söks och bedrivs i nära samarbete med arbetslivet. Representanter från Västra Götalandsregionen och Skaraborgskommunerna har varit mycket delaktiga i arbetet med att ansöka om utbildningarna.


 Mer information

Besök vår webbplats: skovde.se/yhutbildning

Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats: www.myh.se

Yrkeshögskolans webbplats: www.yrkeshogskolan.se

 
Kontaktpersoner

Frida Eliasson, Enhetschef yrkeshögskoleutbildning Vuxenutbildning Skövde

0737-12 26 55           frida.eliasson@skovde.se

Johan Strömberg, Avdelningschef Vuxenutbildning och Arbetsmarknad

0705-489077             johan.stromberg@skovde.se