Elever och lärare från Rydskolan åker till England

På söndag åker två lärare och fyra elever från högstadiet på Rydskolan till Tunbridge i England för att delta i ett utbyte i ett 3-årigt projekt som heter Open minds, open borders.

Syftet med projektet är att ge unga människor en mer inkluderande och tolerant attityd till människor från andra kulturer och religioner i Europa. Projektet ska också förbereda eleverna på att arbeta och leva i en digital värld.

Programmet för veckan bygger till stor del på att eleverna tillsammans ska göra en dokumentärfilm som tar upp ämnet att leva i ett mångkulturellt samhälle. De kommer ha workshops om till exempel kamerakunskap, animation och filmredigering. Några utflykter till olika sevärdheter är också inplanerade. 

– Vi hoppas att vi på ett nära sätt få uppleva hur vardagen ser ut för elever i samma ålder i andra länder och att få igång ett kontinuerligt utbyte med de övriga länderna, säger Sofie Nystedt, arbetslagsledare på Rydskolan.

Kontakt

Sofie Nystedt, arbetslagsledare på Rydskolan
sofie.nystedt@skovde.se
0500-49 38 88