Grannsamverkan – ett sätt att förebygga brott och öka tryggheten

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Grannsamverkan – ett sätt att förebygga brott och öka tryggheten

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är ett bra sätt att minska det som kallas vardagsbrottslighet.

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

I Skövde finns redan nu många bostads- eller samfällighetsföreningar som startat grannsamverkan. Vi vänder oss vid den här träffen i första hand till dem som redan har startat grannsamverkan.

– Det är ett bra tillfälle att diskutera hur man går vidare med att utveckla verksamheten i sitt bostadsområde. Vi kommer också att ge praktiska exempel från föreningar som arbetat med detta ett tag, säger Conny Brännberg, ordförande för Brottsförebyggande rådet i Skövde.

Media hälsas välkomna

Tid: 9 november kl. 18.00
Plats: Skövde kulturhus, lokal Balder

Grannsamverkan sker i samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, Polisen och Skövde kommun.

Kontakt
Conny Brännberg
conny.brannberg@skovde.se
0703-41 05 65