Kommunen tillträder fastigheter på Billingen

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kommunen tillträder fastigheter på Billingen

Idag tillträder Skövde kommun som ägare till Blå Hallen, Billingebadet och tillhörande markområden.

Tillträdet innebär att kommunen nu kan påbörja arbetet med att förbereda och iordningställa badet inför säsongsöppnandet. Efter sommaren kommer badet renoveras.  

Betalning för fastigheterna och markområdet sker först när en kongresshall är uppförd och slutbesiktigad. Om så inte skett inom fyra år uteblir betalning, men kommunen kvarstår som ägare.

Vid frågor kontakta:
Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande 0734-614277

Under "dokument" finns en bild från tillträdet med Katarina Jonsson och Jorunn Caruthers, fastighetsförvaltare First Hotel.