Mycket att välja på under sportlovet

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Mycket att välja på under sportlovet

Media hälsas välkomna för en presentation av årets sportlovsprogram.

Tid: Måndag 6 februari kl. 11.30
Plats: Stadshuset, entréplan, lokal Vävaren (Kultur- och fritidsavdelningen)

Ni kommer att träffa följande personer:
Camilla Hammarström, Kultur- och Fritidsavdelningen
Sara Alexandersson, Kultur- och Fritidsavdelningen
Malin Fahlesson, Hushållningssällskapet

Kontakt
Camilla Hammarström
0500-49 82 02