Nuläge områdesutveckling Ryd

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Nuläge områdesutveckling Ryd

Välkommen till en pressträff om pågående och planerade insatser inom ramen för områdesutveckling Ryd.

Representanter från Skövde kommun, polisen och de religiösa samfunden medverkar. 

Tid: onsdag 12 april klockan 15.00
Plats: Stadshuset, snipen plan 5