På väg mot ett bättre företagsklimat

Kommunstyrelsen har ett mål som anger att Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion. Som ett led i att skapa ett gott företagsklimat planeras nu ett stort antal företagsbesök.

Mer än 50 politiker och tjänstepersoner ska besöka närmare 60 företag under en sex-veckorsperiod. Tanken är att i lugn och ro sitta ner och samtala om vad som behövs för att företagen och företagarna ska må bra i Skövde.

Företagen har fått anmäla intresse av att ta emot besök. Näringslivsenheten har också sökt upp företag för att få en bra spridning i branscher och geografiskt. Det är inte bara företag i centralorten som ska besökas. Även företag i Tidan, Värsås och Timmersdala kommer att bli uppvaktade.

– Det är en unik insats att företagsbesök görs i den här omfattningen och företagen har visat stort intresse för att ta emot kommunen. Samtalen blir viktiga i arbetet med att skapa ett företagsklimat i toppklass. Vi måste veta vad företagen behöver för att kunna prioritera insatser, säger näringslivschef Ramona Nilsson.

 

Media hälsas välkomna för att höra mer om satsningen på företagsbesök.

Tid: Torsdag 11 januari kl. 16.45

Plats: Stadshuset, kommunstyrelsesalen, entréplanet

 

Kontakt
Ramona Nilsson
Näringslivschef Skövde kommun
0500-49 80 05