Pressinbjudan: FN rollspel på Gymnasium Skövde

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Pressinbjudan: FN rollspel på Gymnasium Skövde

Media hälsas välkomna!

Tid:
Torsdag 8 februari, kockan 13:00-14:00
Plats: Sessionssalen, Stadshuset - plan

FN-konferens om flyktingsituationen
Gymnasium Skövde är FN-skola med stort engagemang i internationella frågor. Som ett led i detta arbete genomförs ett FN-rollspel där omkring 90 elever från Samhällsprogrammets årskurs 2 deltar. Rollspelet är finalen på ett ämnesövergripande arbete som pågått under de senaste veckorna. ”Generalförsamlingen” kommer att sammanträda i Stadshusets sessionssal. Som ordföranden, i generalförsamlingen och i de två utskotten, sitter elever från årskurs 3.

I rollspelet får eleverna lära sig mer om flyktingar och deras situation och samtidigt får de uppleva hur det diplomatiska spelet förs länder emellan. Deltagarna tränas i förhandlingsteknik, argumentation och retorik.

Förhoppningen är att FN-rollspelet ska göra internationell politik begriplig och när eleverna får möta varandra i rollen som delegater. Varje lands utskott, från bland annat Turkiet, USA, Libanon och EU, kartlägger sitt lands intressen, skriver resolutionsförslag och arbetar i lobby för att få gehör för sina frågor.

Elever från medieinriktningen bevakar och dokumenterar konferensen genom att göra en webbtidning.

Kontakt:

Mikael Holst
Programledare på samhällsprogrammet
Telefon 0500-49 37 64 
mikael.holst@skovde.se