Pressinbjudan: Mobila läkare i hemvården

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Pressinbjudan: Mobila läkare i hemvården

Ökad läkartillgänglighet, trygghet för individen samt förbättrad medicinsk planering och läkemedelsbehandling. Det är syftet med de läkare som från och med måndag gör hembesök hos personer inskrivna i den kommunala hemsjukvården.

I samband med att läkarna gör sin första dag som mobila hemsjukvårdsläkare hålls en pressträff. Vid pressträffen medverkar de nya hemsjukvårdsläkarna, teamsamordnande sjuksköterska samt verksamhetsutvecklare.

Media hälsas välkomna!

Tid: Måndag den 4 september kl 08.30

Plats: Team Södras lokaler på Kyrkogatan 11, våning 2

Vid frågor kontakta:

Ewa Hjerpe, verksamhetsutvecklare hälso- och sjukvård, sektor vård och omsorg/Närvårdskoordinator Vårdsamverkan Skaraborg

Telefon: 0500 – 49 87 14