Pressinbjudan: Skövde kommun och Högskolan i Skövde fördjupar sin samverkan

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Pressinbjudan: Skövde kommun och Högskolan i Skövde fördjupar sin samverkan

Skövde kommun och Högskolan i Skövde vill samarbeta ännu mer och effektivare med varandra. Det avtal som ska fördjupa samarbetet mellan kommunen och lärosätet skrivs under den 31 oktober.

Den 31 oktober skriver kommunstyrelsens ordförande i Skövde kommun, Katarina Jonsson och Högskolan i Skövdes rektor, Lars Niklasson, under ett samverkansavtal. Syftet med avtalet är att fördjupa och utveckla samarbetet mellan Skövde kommun och Högskolan i Skövde.

Media hälsas välkomna att vara  med när avtalet skrivs under och ges nöjlighet att ställa frågor till Katarina Jonsson och Lars Niklasson.

Dag: Tisdagen 31 oktober 2017
Tid: 09:30
Plats: Högskolan i Skövdes campus. Samling utanför Kanslihuset (Högskolevägen 1) där personal möter upp.

För ytterligare information kontakta
Anna Hartung, kommunikationsstrateg , Skövde kommun: 0500-49 87 11
Ulf Nylén, ledningskommunikatör, Högskolan i Skövde, 0500-44 80 61