Sagor i gröngräset

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Sagor i gröngräset

Den traditionella sagoföreställningen i Boulognerskogen bygger i år på Cornelia Funkes barnbok ”Riddaren utan namn”. Teaterföreställningen framförs av en grupp ur kulturhusets personal.

Barngrupper från Skövdes förskolor och daglediga vuxna med barn i åldern 4-6 år är välkomna till Boulognerskogen. Vid dåligt väder ges föreställningen i kulturhusets källarvåning.

Media hälsas välkomna
Tid: Fredag 19 maj kl. 10.15
Plats: Samling vid Skövde Stadsbibliotek kl 10.15 för gemensam promenad till Boulognerskogen eller cirka 10.30 i Boulognerskogen.

Kontakt
Charlotta Karlsson
Bibliotekarie
0500-49 80 77