Skövde på plats sex bland Sveriges superkommuner 2017

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Skövde på plats sex bland Sveriges superkommuner 2017

Skövde kommer på sjätte plats när Dagens samhälle för tredje gången utser Sveriges superkommuner.

De områden Dagens Samhälle undersöker för att ranka kommunerna är attraktivitet mätt i inrikes flyttnetto, hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, ett mått på den kommunala ekonomin, kommunens kultursatsningar och antal företag i kommunen. Flera av kategorierna beskriver utvecklingen de senaste åren. Också kommunernas utbildningsnivå, kommunikationer, företagsamhet och demografi granskas.

Skövde rankas i kategorin ”täta kommuner” vilket innebär kommuner som har mer än hälften av sin befolkning boende i tätort. Övriga kategorier är storstadskommuner och landsbygdskommuner.

- Det är såklart en mycket glädjande placering. Vi har satsat mycket på utbildning och jobb samt på att stärka Skövdes attraktivitet. Placeringen visar att våra satsningar är rätt och faller väl ut samtidigt som vi värnar en god ekonomi, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Förra året placerades Skövde på plats 17 i samma ranking. 

Kontakt: 

Katarina Jonsson 0734-61 42 77

 

Här finns hela listan