Tidans utveckling i fokus

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Tidans utveckling i fokus

Den 29 maj hålls en träff i Tidanskolans gymnastiksal dit Tidanborna har bjudits in. Kommunala tjänstepersoner, politiker, föreningar och projektledare är på plats för att lyfta goda exempel och för att tillsammans med Tidanborna prata om dessa.

Det kommer bland annat handla om nyöppningen av Tidans bibliotek, fritidsgården, Askebergaprojektet Kung Ranes rike och det blivande utegymmet som Tidans IF står för. En förhoppning med kvällen är att nya samarbeten och projektidéer ska väckas.

Träffen återkopplar till uppstarten av områdesutvecklingen i Tidan som genomfördes i april 2016. Fokus då var hur Skövde kommun, näringsliv, föreningsliv och medborgare tillsammans kan utveckla goda mötesplatser i Tidan.

Media hälsas välkomna
Tid: Idag, 29 maj kl. 18.30
Plats: Tidanskolans gymnastiksal, Skolvägen 1, Tidan

Kontakt
Sarah Fagerström
Folkhälsostrateg
0500-49 81 95