Tydligare koppling stärker Skövdes varumärke!

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Tydligare koppling stärker Skövdes varumärke!

I april 2016 beslutade kommunfullmäktige om en ny koncernövergripande grafisk profil. Nu är riktlinjerna klara för hur kommunens majoritetsägda bolag ska applicera profilen.

Målet är att göra det tydligare för invånarna vilka verksamheter kommunen är majoritetsägare till och stärka varumärket Skövde.

Arbetet med en ny koncernövergripande grafisk profil påbörjades av kommunen hösten 2013. Det inleddes med ett antal mätningar och undersökningar, bland annat en förstudie som genomfördes tillsammans med extern varumärkeskonsult. Rekommendationen var att kommunikationen för Skövde, Skövde kommun och de kommunala bolagen borde gå mot största möjliga samordning, för att på bästa sätt bidra till att stärka varumärket. Den politiska och kommunala ledningen var enig om att följa rekommendationen.

- Vi hoppas att detta ska göra det tydligare för kommunens invånare och andra vilka bolag som ingår i kommunkoncernen och att det ska stärka Skövde. Jag tror på vår gemensamma vilja att göra det som är bäst för Skövde och Skövdeborna. Genom flexibilitet och förtroende går vi i bräschen för kommuner i Sverige då det inte är många som gör kopplingen till sina bolag lika tydligt som vi, säger Tomas Fellbrandt, kommundirektör och VD för Skövde Stadshus AB.

Att den visuella kopplingen blir tydligare mellan kommunen och de kommunala bolagen påverkar inte verksamheterna i övrigt och kunderna kommer inte att märka någon skillnad annat än visuellt.  Anpassningarna kommer att genomföras succesivt. 

 

Vid frågor kontakta: 
Tomas Fellbrandt 0500-498111