”Vi skola äta gemensamt”

För många äldre kan det betyda väldigt mycket att få äta i gemenskap. Sektor vård och omsorg vill tillsammans med sektor barn och utbildning erbjuda möjligheten för äldre att äta tillsammans i Timmersdala skola.

Projektet ”Vi skola äta gemensamt” väntas komma igång efter nyår och beräknas pågå under våren. Cirka tio personer kommer att erbjudas möjlighet att en gång per vecka samlas för att äta på Timmersdala skola. Vid varje tillfälle finns en måltidsvärd eller värdinna med för att hålla ihop träffen.

– Ett mål i Alliansens programförklaring är att kommunen ska verka för att äldre ska kunna äta i gemenskap. Det handlar i grund och botten om att upprätthålla och utveckla kontaktnät och främja social samvaro. Gemenskap och näringsriktig kost är två viktiga faktorer för att förebygga ohälsa hos äldre, säger Karin Lundberg, enhetschef för Träffpunkten i Skövde kommun.

Den befintliga serveringen i Timmersdala skola kan nyttjas på ett enkelt sätt och skolmiljön kan skapa mervärde både för barnen och de äldre.

Målgruppen, som är 65 år och äldre och bor i eget boende, är välkomna på informationsträff på träffpunkten Timmersdala den 10 januari klockan 13.00. Då kommer de som är intresserade att få mer information om upplägget kring måltidsträffarna. Den som är intresserad anmäler sig sedan inför varje måltidsträff.

 

Kontakt
Tobias Hultström
Avdelningschef
0500- 49 79 68

Karin Lundberg
Enhetschef Träffpunkten
0500-49 79 64