Webb-tv

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Välkommen till Skövde kommuns webb-tv

Vi vill göra den politiska debatten mer tillgänglig för dig och skapa en ökad delaktighet genom att sända kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv.

Du får ökad insyn och kan välja att se hela sammanträdet eller bara ett specifikt ärende, när i tiden det passar dig bäst. Sammanträdena direktsänds och dagen efter läggs även ett register in över ärenden, då kan du välja att bara se enskilda delar.

För att se sändningarna behöver du en mediaspelare på din dator. Windows Media Player är en gratis programvara, under "Länkar" hittar du en länk för att ladda hem den.

Webb-tv sändningarna produceras av Öppna kanalen. Det går också att begära äldre inspelninga från dem. Du hittar deras webbplats under "Länkar".