Protokoll och handlingar till och med 2014

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Protokoll och handlingar till och med 2014

Här har vi samlat protokoll och handlingar fram till och med 2014 då kommunen gick in i en ny organisation.