Så kan du påverka

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Så kan du påverka

Vad vill du förändra i Skövde?

För dig som är bosatt i Skövde finns flera sätt att påverka den kommunala verksamheten och politiken i vår kommun. Att rösta i samband med valen eller att engagera sig i ett politiskt parti är kanske det första man tänker på, men det finns även andra sätt att påverka. Du kan till exempel lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige, eller skicka in dina idéer och förbättringsförslag via vår kontaktsida.

Tyck till och ge oss dina synpunkter

Det är värdefullt för oss att ta del av dina synpunkter, idéer och förbättringsförslag. Det ger oss ökade möjligheter att göra Skövde till en ännu bättre plats att leva, bo och verka på. 

Gå vidare till vår kontaktsida

Lämna medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Skövde, barn, ungdomar och vuxna, har möjlighet att lämna in förslag till kommunfullmäktige. Du behöver alltså inte ha kommunal rösträtt. Förslag kan endast lämnas av en enskild person, alltså inte av någon förening eller organisation.

 Hur du går tillväga för att lämna ett medborgarförslag kan du läs mer om under rubriken "Medborgarförslag" i menyn.