Barn- och ungdomspolitiskt program

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt program

Det barn- och ungdomspolitiska programmet beskriver det nämnd- och sektorsövergripande arbetet och ska vara ett komplement till kommunens övriga styrdokument som på olika sätt rör barn och ungdomar. Syftet med programmet är att utveckla och synliggöra det sektorsövergripande arbetet med barn och ungdomar 0-25 år som bor, vistas och verkar i Skövde kommun.

Klicka på bilden nedan eller filen till höger för att ta del av hela programmet.

Framsida Barn och ungdomspolitiskt program