Nya Portar 2

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Nya Portar 2 är ett projekt för att stärka ungas inflytande!

Projektets syfte:

  • att utveckla tydliga vägar för unga, 13-25 år, att genom skolor och fritidsgårdar påverka sin egen vardag och gemensamma frågor i Skövde kommun.

Projektets mål:

  • Att grundskolan, gymnasieskolan och fritidsgårdarna blir funktionella offentliga rum som skapar möjligheter för unga att utöva inflytande
  • Att grundskolan, gymnasieskolan och fritidsgårdarna utgör en bas för ungas inflytande
  • Att kommunens Barn- och ungdomspolitiska inriktning kring delaktighet genomförs

Projektet varar mellan 1 augusti 2015 till 29 juli 2016, sker i samarbete med Högskolan i Skövde och finansieras av Folkhäslorådet och MUCF- Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.