Ungdomsutvecklare

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Ungdomsutvecklare

”Ungas delaktighet är viktig för ett hållbart demokratiskt samhälle nu och i framtiden, för ett samhälle med kunniga samhällsmedlemmar och god folkhälsa”

Skövde kommun strävar efter att i högre utsträckning få in ungas perspektiv och delaktighet i beslut och aktiviteter. Nu genomförs ett flertal utvecklingsarbeten, varav ett är rekrytering av ungdomsutvecklare.

I november 2015 påbörjades det ettåriga pilotprojektet och en ungdomsutvecklare anställdes. Ungdomsutvecklarens främsta uppdrag under denna pilot är att kartlägga hur ungdomsutvecklare (ofta även kallade ungdomsombud) arbetar i andra kommuner, för att sedan lägga fram förslag för hur dessa tjänster kan komma att se ut i Skövde i framtiden. Ungdomsutvecklaren är även involverad i de projekt som genomförs för ungdomar i Skövde och arbetar för att lyfta ungas röster.

Sammanfattningsvis – Ungdomsutvecklaren är en anställd tjänsteman med uppgiften att skapa dialog mellan Skövdes unga och tjänstemän och förtroendevalda.