Framtidens Sverige

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Framtidens Sverige

Regeringens Framtidskommission i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) har bjudit in Skövde gymnasieskolor att delta i det nationella projektet Framtidens Sverige.

Projektet Framtidens Sverige syftar till att skapa engagemang, intresse och diskussion kring framtidsfrågor i hela landet och bidra till Framtidskommissionens arbete. Resultatet presenteras på en Sverigekarta på webben, du hittar en länk i högerkanten. Under hösten har Sveriges Kommuner och Landsting publicerat texter på kartan från kommuner och regioner runt om i landet, varav Skövde är en av utvalda kommuner. Gymnasieelever ger sin syn på hemkommunens och den egna framtiden i en text som publiceras på kartan. Så publicerar Sveriges Kommuner och Landsting en ögonblicksbild av synen på framtidens Sverige.

Läs mer om Skövdes framtidstexter i foldern i högerkanten. Till höger hittar du dessutom länkar till källor och övriga styrdokument som vi i Skövde arbetar med.