Vad är en vision?

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Vad är en vision?

Därför skapade vi en vision för Skövde

En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd och behöver inte kunna mätas eller vara helt realistiskt, utan visar en målbild som talar om hur till exempel ett samhälle ska utvecklas.

Visionen för Skövde beskriver hur vi vill att det ska vara i Skövde år 2025. En gemensam framtidsbild för hela vår stad och region.

Visionen ska visa färdriktningen och ambitionsnivån för hur vi vill att det framtida Skövde ska se ut. Den ska engagera och vara en plattform för vårt strategiska arbete med att utveckla Skövde, inte bara för den kommunala organisationen utan även för näringsliv, organisationer, föreningar och andra samhällsföreträdare.

Vision Skövde 2025 beslutades i bred politisk enighet. Dokumentet ska ligga till grund för den framtida strategiska planeringen och avser Skövde kommun som geografiskt område. Den ska också vara en plattform för vår medverkan i att utveckla Skaraborg och Västra Götalandsregionen.