Anpassade besök på särskilt boende från och med 10 januari

Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället samt ett ansträngt personalläge anpassar vi besöksrutinen på Skövde kommuns särskilda boenden. Detta gäller från och med måndag den 10 januari 2022.

— Vi ser redan nu att smittspridningen är på väg upp och den förväntas öka de närmsta veckorna och vi har ett ansträngt personalläge på grund av sjukfrånvaro. Därför sätter vi in dessa åtgärder nu för att kunna erbjuda säkra besök för såväl boende som besökare, säger Jonas Engelbrektsson, chef avdelningen för äldreboende i Skövde kommun.

Anpassade besök – detta gäller:

  • Besök ska bokas i förväg med personal på aktuellt boende
  • Antalet besökare ska begränsas för att undvika trängsel
  • Använd handdesinfektion och skyddsutrustning som erbjuds
  • Besök genomförs i den boendes lägenhet eller i anvisat utrymme
  • Besökare ska inte vistas i gemensamma utrymmen
  • Genomför gärna besöken utomhus om möjligt
  • Följ de anvisningar som finns på respektive boende

 

Samtliga besökare ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att hålla avstånd och att inte besöka kommunens verksamheter om man har symtom.

Höjd nivå för skyddsutrustning

Nivån kring skyddsutrustning höjs inom hela sektor vård och omsorg för att minska risken för smittspridning bland såväl brukare som personal med anledning av samhällssmittan.

— Det är utöver smittspridningen av coronaviruset en hel del andra virus som sprids snabbt nu, som exempelvis säsongsinfluensa och RS-virus, säger Jonas Engelbrektsson. Genom att höja nivån på skyddsutrustning minskar vi risken för smitta överlag och hoppas därmed motverka en högre sjukfrånvaro än nödvändigt bland våra medarbetare.