Ansträngt personalläge inom Skövde kommun

Med anledning av pandemin är det ett ansträngt läge i Skövde kommun just nu. Flera verksamheter signalerar att det är många medarbetare som är sjuka eller hemma i hushållskarantän.

Verksamheter som är särskilt påverkade är skola och barnomsorg, vård och omsorg och sektor service. Det finns exempel på sjukfrånvaro inom vissa verksamheter på runt 50 procent.

För att säkerställa att skola och barnomsorg fungerar kommer medarbetare från Mötesplatserna inom Kultur och Fritid att gå in och förstärka från och med imorgon torsdag. Det betyder att dessa mötesplatser tillfälligt stänger sin verksamhet.

Antalet smittade brukare inom Skövde kommuns verksamheter 19 januari
Inom Skövde kommuns verksamheter är det totalt 11 brukare med konstaterad covid-19. Dessa är fördelade på Särskilt boende för äldre 7 st, Hemtjänst 3 st och Personlig assistans 1st.