Arenaparkeringen avstängd under valborg och första maj

Parkeringen i anslutning till Arena Skövde kommer att stängas av inför helgen valborg/första maj. Östra och norra parkeringarna på Arena Skövde är avstängda 30/4 klockan 07:00 – 2/5 klockan 07:00.

Anledningen till avstängningen är en planerad bilträff/cruising som aviserats via sociala medier. Skövde kommun har i samråd med Polisen beslutat att stänga av parkeringen för att förhindra att en bilträff hålls på denna plats.

- Vi vädjar till arrangörerna och deltagarna på denna bilträff att avstå denna typ av arrangemang som samlar många människor på liten yta, säger Markus Wästefors, säkerhetschef på Skövde kommun.

Kommunen har möjlighet att fatta beslut om förbud att vistas på vissa platser i Skövde om det finns stor risk för trängsel. För att undvika ett sådant beslut är det viktigt att alla tar sitt ansvar och undviker platser med risk för trängsel.