Arne Lorentzon och Elisabeth Hätting får Skövde kommuns förtjänsttecken

Skövde kommuns förtjänsttecken delas ut till personer för insatser som haft särskilt stor betydelse för kommunen. Både Arne Lorentzon och Elisabeth Hätting har genom mångårigt arbete bidragit till kommunens utveckling.

Arne Lorentzon har i sin egenskap av en lyhörd fastighetsutvecklare, skapat fysiska förutsättningar för en lång rad av verksamheter att kunna utvecklas och växa. Elisabeth Hätting har i över 20 års tid på olika sätt aktivt arbetat för ett samhälle fritt från våld.

Förtjänsttecknet delades ut av kommunstyrelsens ordförande Katarina Johnsson (M) och kommunfullmäktiges ordförande Conny Brännberg (KD) på lördagen under festliga former på Matfestivalens stora scen. 

Fullständiga motiveringar

Arne Lorentzon har med en okuvlig framtidstro och med ett målmedvetet och metodiskt arbete, medverkat till förverkligandet av vårt fantastiska Skövde.

Arne har i sin egenskap av en lyhörd fastighetsutvecklare, skapat fysiska förutsättningar för en lång rad av verksamheter att kunna utvecklas och växa.

Det långsiktiga arbetet med bland annat Högskolan och Portalen är en signatur för Arnes sätt att ta sig an projekt. Ett engagemang som gagnar utvecklingen av Skövde och hela dess omnejd.

Arne har även utvecklat attraktiva bostäder i Skövde med unika och goda livsmiljöer.

Arne Lorentzon tilldelas Skövde kommuns förtjänsttecken för att i mer än ett halvt sekel visat engagemang och drivkraft i arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för Skövde och Skaraborg.

Elisabeth Hätting har i över 20 års tid aktivt arbetat för ett samhälle fritt från våld. Hon har under många år som verksamhetsledare för kvinnohuset Tranan i Skövde stöttat kvinnor som varit utsatta för våld. Under den tiden har hon varit med och utvecklat kvinnohuset Tranan och samarbetet med Skövde kommun.

Hon har också bidragit till det förebyggande arbetet kring mäns våld mot kvinnor genom att informera på skolor och i andra verksamheter som kan möta kvinnor som är utsatta för våld. Elisabeth har ett oerhört stort engagemang och brinner för arbetet kring att skapa ett samhälle som är fritt från våld.

Elisabeth Hätting tilldelas Skövde kommuns förtjänsttecken för sitt mångåriga och viktiga arbete för att skapa ett tryggt Skövde.

Om Skövde kommuns förtjänsttecken

Skövde kommuns förtjänsttecken delas ut till en person eller mindre grupp av personer för insatser som haft särskilt stor betydelse för kommunen. Även personer som genom sina insatser haft betydelse nationellt eller internationellt kan få utmärkelsen.

Personen ska ha en tydlig koppling till kommunen, till exempel bott eller varit verksam här under en längre tid, men behöver inte vara bosatt eller verksam här nu.

Förtjänsttecknet består av en medalj, miniatyr, släpspänne och nål samt diplom.

En kommitté, bestående av kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens första vice ordförande, kommunfullmäktiges ordförande, kommunfullmäktiges första vice ordförande samt kommundirektören beslutar senast under april månad om vilka som erhåller utmärkelsen. Ordförande är kommunstyrelsens ordförande.