Närbild på en persons hand, personen håller i en penna. I bakgrunden syns två datorer.

Anslagstavlan i drift med nya anlagsbevis

I samband med en uppdatering av skovde.se torsdagen den 1 juli uppstod ett oplanerat avbrott på Skövde kommuns digitala anslagstavla. De anslag som låg ute under avbrottet kommer nu publiceras på nytt med en ny överklagandeperiod på tre veckor.

Avbrottet på Skövde kommuns digitala anslagstavla varade mellan den 1-6 juli och innebar att den information som fanns på anslagstavlan inte var möjlig att ta del av. Detta fick till konsekvens att överklagandetiden inte varit oavbruten.

Kanslichefen har tillsammans med kommunjurist gått igenom alla handlingar på den digitala anslagstavlan och fattat beslut om att de ska publiceras på nytt med en ny överklagandeperiod på tre veckor.

För att undvika avbrott på anslagstavlan i framtiden har arbete med att ta fram en intern rutin påbörjats.

Bakgrund om digital anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 måste alla kommuner och regioner erbjuda en digital anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan anslås tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden - tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas. Tavlan innehåller också tillkännagivanden av justerade protokoll, delegationsbeslut som inte ska anmälas, justerade protokoll och upplysningar om hur beslut kan överklagas.