Formulär visionen

Bidra till utvecklingen av visionen

De senaste elva åren har Vision Skövde 2025 väglett både kommunen och andra aktörer i viktiga beslut och vägval. Nu vill vi ha din hjälp med att svara på några frågor som visar oss vägen framåt i visionsarbetet.

Vår vision 2025 har tjänat oss väl och vi kommer använda den som ett starkt fundament i bygget av den nya. 

Som en del av arbetet med att ta fram en ny vision genomför vi under våren en rad samtal i olika fokusgrupper med representanter för föreningar, näringsliv, medarbetare och olika organisationer. ​Samtalen bygger på ett antal frågor om vår gemensamma framtid och är ungefär de samma som de som du svarar på i vår webbenkät.

Välkommen att bidra till vår gemensamma framtid – dina perspektiv är viktiga för oss!

Gå vidare till enkäten