Dialogkvällen i Tidan

Trots ruskigt stormväder utanför gymnastiksalens dörrar, var det engagerade samtal om Tidans utveckling under förra tisdagskvällen! Tillsammans identifierade deltagarna framtida utvecklingsmöjligheter för orten. Läs sammanställningen från dialogkvällen här.

Under förra tisdagskvällen, den 18 juni, hölls ett dialogmöte i gymnastiksalen i Tidanskolan. Närmare 60 invånare, föreningsaktiva eller företagare på orten deltog för att ge sina perspektiv, tillsammans med 10 kommunala tjänstepersoner.

Dialogkvällen arrangerades i samverkan med en referensgrupp bestående av personer från Tidan som representerar invånare, föreningar och näringsliv.

Kvällens syfte var att få en gemensam bild, både av nuläge och önskat läge, av hur det är att bo och leva i Tidan, det vill säga bidra till att vi som kommun får ökad kunskap om orten. Resultatet av dialogkvällen är en grund för fortsatt arbete tillsammans.

Här kan du ladda ner dokumentationen från kvällen.

Obs! Som en bilaga i slutet av dokumentationen finns även det material som kom in under dialogerna som hölls med elever och ungdomar på Tidanskolan samt Mötesplatsen under maj månad.

Vad händer nu?

Nu kommer resultatet att analyseras och tillsammans med interna arbetsgrupper och referensgruppen på orten kommer ett dokument att arbetas fram, som beskriver den gemensamma bilden av prioriteringar och inriktningar för orten.

Här kan du läsa mer om arbetet med områdesutveckling i Skövdes tätorter.