Eldningsförbud i Skövde kommun

Från och med klockan 12.00 idag den 26 maj råder eldningsförbud i Skövde kommun på grund av brandrisk i skog och mark.

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen som exempelvis ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar i skog och mark. Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Beslutet är fattat på rekommendation av Räddningstjänsten Skaraborg och gäller till vidare.