Förlängt beslut om stängda verksamheter i Skövde kommun

Med anledning av det omfattande smittspridningen inom regionen har Skövde kommun fattat beslut om att fortsatt hålla stängt för verksamheter inom kultur och fritid till och med den 15 januari.

Anläggningar och omklädningsrum kommer inte att öppnas för att möjliggöra träning för ungdomar födda år 2004 eller senare. Med detta beslut frångår Skövde kommun Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer där det framgår att dessa borde öppnas.

Beslutet är fattat utifrån rådande läge med omfattande smittspridning inom regionen. Att öppna verksamheterna bedöms inte som ansvarsfullt i rådande läge. Kommunen följer utvecklingen noga och kan komma att ompröva beslutet om situationen ändras.

Verksamheter och anläggningar som berörs av beslutet är:

  • Billingehov/Lillegården
  • Arena Skövde (skolornas simundervisning fortsätter)
  • Södermalms idrottsplats
  • Övriga idrottsanläggningar/idrottshallar/gymnastiksalar på skolor
  • Skövde kulturhus, Skövde stadsbibliotek uppfyller sitt lagstadgade uppdrag genom anpassad verksamhet för att tillmötesgå låntagarnas behov.
  • Kulturfabriken, musikskolan fortsätter med enskild och distansundervisning. Grupp- och ensembleundervisning är fortsatt stängd.
  • Kommunens övriga bibliotek, skolbiblioteken i Värsås och Tidan kommer vara fortsatt öppna för skolans verksamhet.
  • Samtliga mötesplatser för unga håller fortsatt stängt utöver för gruppverksamhet.
  • Elitföreningar samt idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare omfattas ej av detta beslut.