En bild på torget i Ryd.

Hög upplevd trygghet i Ryd, Skultorp och Skövde centrum

93 procent av de boende i Ryd, Skultorp och Skövde centrum känner sig mycket eller ganska trygga i området där de bor. Det visar trygghetsundersökningen som gjorts på uppdrag av Skövde kommun i samverkan med polisen.

Under hösten 2018 har 1200 personer bosatta i Ryd, Skultorp och Skövde centrum intervjuats om deras upplevda trygghet i sina respektive områden.

- Det finns en förutfattad bild om att det är otryggt i Ryd, och det är framförallt personer utanför Ryd som har den föreställningen. Därför fanns det ett stort intresse att jämföra den upplevda tryggheten hos de boende i Ryd med de som bor i Skövde centrum. Skultorp är med i undersökningen som referensgrupp, säger Markus Wästefors, säkerhetschef på Skövde kommun.

Tryggheten minskar under kvällstid

Mest trygga känner sig de boende i Skultorp där 95 procent svarat att de känner sig mycket eller ganska trygga. I Skövde centrum hamnar motsvarande siffra på 93 procent och på 90 procent i Ryd. Tittar man på andelen som känner sig mest otrygga så skiljer det sig inte heller så mycket mellan områdena.

- Minst trygga känner sig de boende i områdena under kvällstid. I Skövde centrum är det elva procent av de intervjuade som undviker att gå ut under kvällar och nätter. I Ryd är motsvarande andel tio procent och i Skultorp fem procent, säger Markus Wästefors.

- Det är också intressant att se att i Ryd och Skultorp är det de äldsta som känner sig mest trygga, medan i Skövde centrum är det de yngsta som känner sig mest trygga, säger Christina Nettelbladh Malm, chef enheten för områdesutveckling.

Underlag för fortsatt arbete

Totalt sett är nedskräpning, skadegörelse och klotter det största problemet i de tre områdena. Därefter kommer problem med tung trafik och buskörning. På tredje plats hamnar personer som stör ordningen.

Trygghetsundersökningen ger en anvisning om hur Skövde kommun bör inrikta sitt fortsatta utvecklingsarbete i kommunen.

- Tack vare undersökning har vi fått ett underlag att arbeta framåt med. Den visar var vi har utmaningar att jobba med, både för oss som kommun, men även för polis, näringsliv och föreningar som vi har nära samarbete med. Tillsammans kan vi skapa trygga miljöer för våra invånare och verka för en meningsfull fritid, säger Christina Nettelbladh Malm.