Information från Skövde kommun angående covid-19

Med anledning av Folkhälsomyndigheten och smittskydd Västra Götalands nya strikta rekommendationer för att begränsa smittspridning av covid-19 har Skövde kommun vidtagit ett antal åtgärder för att anpassa verksamheten efter rådande situation.

— Med anledning av de striktare rekommendationerna för vår region som infördes i torsdags så har vi inom Skövde kommun nu vidtagit en rad åtgärder, säger Tomas Fellbrandt, kommundirektör. Det är viktigt att vi markerar att det är allvar nu och vi alla måste ta ansvar för att hantera den här situationen.

Bland annat råder besöksrestriktivitet inom Skövde kommuns olika boenden, där en stark uppmaning och vädjan är att man avvaktar med sitt besök så länge de skärpta rekommendationerna gäller.

— Vi har rutiner och arbetssätt på plats och kan hantera situationen som den är, säger Per Granath, chef för sektor vård och omsorg. Vi har god tillgång till skyddsutrustning och vi har etablerade arbetssätt för vår personal. Men nu är vi inne i en ytterligare skärpt situation och då behöver vi hjälp med att skydda våra äldre genom att vädja till anhöriga att avvakta med sina besök i den mån det går.

201119 UPPDATERAD INFORMATION: beslutet om skärpta råd för Västra Götaland är förlängt till den 13 december. Detta innebär att kommunens beslut är förlängda till och med 18 december. Nya beslut kan också ha tillkommit efter att denna information publicerades.

Särskild ledning återupptas och ett antal verksamheter stänger eller anpassas

Skövde kommun har fattat följande beslut.

Beslut om särskild ledning, kommunikation och distansarbete

 • Från och med måndag 2 november aktiveras kommunens särskilda ledningsgrupp. Ledningsmöten kommer att genomföras varje onsdag.
 • Varje onsdag från och med vecka 45 kommer ett Skövde kommun att skicka ut en pressinformation med uppdaterad information om fattade beslut samt aktuellt läge kring konstaterad smitta inom kommunens verksamheter (brukare). Den informationen kommer också att finnas på Skövde kommuns hemsida. Detta är enligt samma struktur som kommunen arbetade med under våren och sommaren.
 • Medarbetare ska arbeta hemma i den mån det går där verksamheten tillåter.
 • Möten ska i första hand genomföras digitalt.
 • Externa möten ska genomföras digitalt och i undantagsfall träffas man fysiskt.

 

Beslut om äldreomsorgen

 • Besöksrestriktivitet gäller på samtliga äldreboenden. Besök kan genomföras men efter samverkan med personalen.  
 • Daglig verksamhet och anhörigstöd kommer att fortsätta men i anpassad form.
 • Träffpunkter och restauranger kommer fortsatt att vara stängda för externa besökare.

 

Beslut om stängning av verksamheter inom kultur och fritid

 • Billingehov/Lillegården
 • Arena Skövde. Badet (äventyrsbadet, relaxen samt bassängerna) stängde redan 31/10.
 • Södermalms idrottsplats
 • Övriga idrottsanläggningar/idrottshallar
 • Skövde kulturhus (bibliotek, biograf Odeon, stadsteatern, konstmuseet m.m.)
 • Kulturfabriken, musikskolan fortsätter med enskild och distansundervisning, grupp- och ensembleundervisning är stängd.
 • Kommunens övriga bibliotek. Skolbiblioteken i Värsås och Tidan kommer vara öppna för skolans verksamhet.
 • Samtliga mötesplatser för unga stänger den öppna verksamheten, gruppverksamhet fortsätter.

Elitföreningar och idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare omfattas inte av beslutet.

Beslut om familjecentraler och träffpunkten stänger för besök
Öppen verksamhet vid familjecentralerna och träffpunkten inom sektor socialtjänst stängs. Undantag gäller för aktiviteter som kan genomföras utomhus.Med hänvisning till de allmänna råden är det inte lämpligt att ha öppen verksamhet på familjecentralerna och träffpunkten igång där många människor samlas inomhus. 

Beslut om fortsatt växelvis distansundervisning på Gymnasium Skövde Västerhöjd
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har i slutet på vecka 44 tagit beslut om fortsatt växelvis distansundervisning på Gymnasium Skövde Västerhöjd från och med måndag den 2 november.
Nu inkluderas även elever i årskurs 1 i den växelvisa distansundervisningen. Detta gör att det blir mer tid i skolan även för årskurs 2 och 3 eftersom det är fler elever som turas om att studera på distans. Beslutet sträcker sig höstterminen ut. Vid behov utifrån smittläge och kollektivtrafik kan ytterligare beslut komma att tas.

Matlådor för de elever som studerar på distans och är folkbokförda i Skövde kommer finnas tillgängliga från och med vecka 46. Senaste beställningsdag för vecka 46 är torsdag vecka 45.

Vuxenutbildningen inför distansutbildning och/eller fjärrundervisning
Vuxenutbildning inklusive yrkeshögskolan går tillbaka till distans- och/eller fjärrundervisning. Rektor för samtal med externa utbildningsaktörer utifrån deras rutiner och förutsättningar. Endast nationella prov samt eventuellt andra examinationer som är nödvändiga för betygsättning genomförs i mindre grupper på max 12 personer i lokal som innebär coronasäker verksamhet. Enskild handledning för lärare och studie- och yrkesvägledning kan genomföras fysiskt i skolans lokaler efter diskussion med närmaste chef.

Stängning av Fritidsbanken 
Fritidsbanken stängs för utomstående besökare.