Fortsatt god kvalitet på Skövde kommuns tjänster

I förra veckan presenterade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) resultatet för 2019 års undersökning av kommunernas kvalitet och effektivitet. Skövde kommun ligger fortsatt bra till inom flera områden men undersökningen visar också att det finns förbättringspotential.

Förbättrat resultat i delar av skolans verksamhet

- Sektor barn och utbildning visar fina och förbättrade resultat i KKiK. Man arbetar resultatinriktat mot utbildningsnämndens målbilder som är ”Hög måluppfyllelse” och ”Trygghet & studiero”. Undersökningen visar att elevernas kunskapsresultat inom flera områden har förbättrats och även de ekonomiska resultat som mäts visar att sektorn har en effektiv organisation, säger Katarina Lindberg som är chef för sektor barn och utbildning.

Nöjda äldre men kontinuiteten kan förbättras

Äldreomsorgen har fortsatt goda resultat i brukarundersökningen, både inom äldreboende och hemtjänst. KKiK-undersökningen visar att det finns utrymme för förbättring vad gäller personalkontinuiteten, det vill säga hur många anställda inom hemtjänsten som besöker en vårdtagare inom en 14-dagarsperiod. Man arbetar med frågan och ser över organisationen för att skapa mindre arbetsgrupper i syfte att sänka antalet personer som möter de äldre i hemtjänsten.

Kontaktcenter placerar sig bland Sveriges bästa kommuner

Under ett antal år har SKR genomfört en kvalitetsmätning av kontaktcenter på flertalet av alla kommuner i landet. Tre av måtten i undersökningen ingår i KKIK (tillgänglighet på telefon respektive e-post samt bemötande). Skövde placerar sig bland de bästa kommunerna både när det gäller bemötande och snabba svarstider via e-post.

- Kontaktcenter arbetar målmedvetet med att förbättra servicen och förenkla kontakten för våra invånare. Det är glädjande att se den positiva effekten av deras arbete i kvalitetsmätningen, säger Lena Friberg, chef för sektor styrning och verksamhetsstöd.

Bakgrund
Skövde och cirka 260 andra kommuner i landet har under 2019 deltagit i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) undersökning "Kommunens kvalitet i korthet", KKIK. Undersökningen visar kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner och består i år av drygt 40 nyckeltal fördelade på tre områden:

• Barn och unga
• Stöd och omsorg
• Samhälle och miljö

Här till höger kan du både ta del av Skövdes egna sammanfattning och även den rapport vi fått från KKIK under "Kvalitetsmätningar".