Kommunen övar beredskap

Den här veckan är det den nationella krisberedskapsveckan. En kampanjvecka som under ledning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sätter lite extra fokus på frågor som rör beredskap på olika sätt. Skövde kommun kommer under veckan att öva sin förmåga att hantera plötsligt uppkomna situationer.

- Kommunen har en rad uppdrag som måste kunna fungera även om det uppstår störningar eller händelser som påverkar våra förutsättningar, säger Markus Wästefors, säkerhetschef i Skövde kommun. Vi använder den här veckan för att sätta lite fokus på våra egna förmågor och pröva våra arbetssätt i olika scenarion.

En vanlig dag – med en twist
Under tisdagen 7 maj kommer en övning genomföras på två olika ställen inom kommunen. Övningen kommer att innebära hantering av en fiktiv vattenläcka på Billingsdalsskolan samt ett fiktivt elavbrott på Norrmalms äldreboende. Logistiken kring en sådan händelse ska övas, vilket innebär att det ordinarie vattnet i Billingsdalsskolan kommer att stängas av och vattenförsörjningen kommer att ske genom tankbilar. Man kommer alltså under den här dagen inte få vatten i kranar utan måste hämta vatten när behov uppstår. Strömmen på äldreboendet stängs av men ersätts direkt av reservaggregat.

- Verksamheterna kommer att kunna fortgå i vanlig ordning, men med viss påverkan framförallt i skolan, säger Markus Wästefors. Äldreboendet kommer inte att ha någon direkt påverkan eftersom de kommer att ha ström som vanligt, den kommer bara från en annan källa.

Övningen är känd i verksamheterna
Personal, elever och boende är informerade om den planerade övningen och kommer att fortsätta sin vardag precis som vanligt, men med några små justeringar.

- Det här blir inte bara övning för den personal som ska lösa problemet utan även för de som berörs av störningen. Det är bra att få träna på hur man hanterar det här även inom skolan och inte bara på hur vi får dit reservvatten eller el, säger Markus Wästefors. Vi har försett skolan med verktyg att manuellt hantera vattenbehovet, som hinkar och våtservetter, för att de ska kunna fortsätta undervisningen som planerat, säger Markus Wästefors.

Övningen kommer att pågå under hela tisdagen på både Billingsdalsskolan och Norrmalms äldreboende.

Mer information om krisberedskapsveckan finns på msb.se.