Kommunfullmäktige antar Vision Skövde 2040

Igår (30/5) fattade kommunfullmäktige det formella beslutet om att anta Vision Skövde 2040.

Samtliga partier har varit delaktiga i arbetet med att forma visionen och den 4 maj beslutade ett enigt KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) att ställa sig bakom den. Nu har även det formella beslutet om att anta visionen fattats av kommunfullmäktige.

Vision Skövde 2040 ska vara en ledstjärna och peka ut färdriktningen för hela Skövdes utveckling. Visionen ska vara en vägledare i stora och små beslut – inte bara i kommunens verksamheter utan också för andra i området.

Vision Skövde 2040 ersätter Vision Skövde 2025. En viktig skillnad är att den nya visionen omfattar tillväxt i hela Skövde, inte bara i staden. Den har också ett större fokus på hållbarhet. De ungdomar som varit delaktiga i visionsarbetet har tryckt på vikten av att kunna ha drömmar i framtidens Skövde. Det har Vision Skövde 2040 tagit fasta på.

Tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!

Vad händer nu?

I och med kommunfullmäktiges beslut inleds nu nästa fas i arbetet – att levandegöra visionen.

 

Läs mer: Vision Skövde 2040 (skovde.se)