Nu öppnar vi viss del av vår verksamhet inom kultur- och fritidsområdet

De 27 maj, presenterade Regeringen en plan om att anpassa och på sikt avveckla de restriktioner som tagits fram för att minska smittspridningen av covid-19 och i samband med det så har Skövde kommun beslutat om att öppna ett antal verksamheter inom kultur och fritidsområdet.

Inför öppnandet har verksamheterna gjort anpassningar i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter men med striktare begränsningar utifrån regionala rekommendationer, för att stoppa smittspridningen av covid-19. Detta beslut gäller tills vidare.

- Det känns bra att kunna fatta de här besluten om en stegvis öppning av verksamheterna inom kultur och fritid, säger Lena Friberg ordförande i ledningsgrupp Corona. Vi följer utvecklingen i samhället och besluten kan komma att omprövas om läget förändrar sig.

Från och med 1 juni öppnas nedanstående verksamheter inom avdelning fritid Skövde.
Fortsatt gäller att följa rådande rekommendationer, riktlinjer och lagar. Beslutet kan komma att omprövas.

  • Billingehov/Lillegården och Södermalms idrottsplats är öppen från och med den 24 januari 2021. Övriga idrottsanläggningar/idrottshallar/gymnastiksalar på skolor öppnar enligt rådande lagar och rekommendationer.
  • Billingebadet är tillgängligt för verksamhet inom skolan, föreningar och simskolor från och med vecka 23. Öppnas för allmänheten från vecka 25, 21 juni – vecka 33, 22 augusti. Öppning sker enligt rådande lagar och rekommendationer.
  • Motionssim bedrivs på Arena Skövde, öppnar vecka 28-33. Begränsade tider och besöksantal, bokningsbara pass.
  • Vitalis Relax är fortsatt stängt på grund av begränsningar i form av riktlinjer och pandemilag.
  • Upplevelsebad är fortsatt stängt på grund av begränsningar i form av riktlinjer och pandemilag.

 

Från och med 7 juni 2021 öppnas nedanstående verksamheter inom avdelning kultur Skövde.
Detta för att verksamheterna ska hinna förbereda en säker öppning. Fortsatt gäller att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och regionala rekommendationer. Beslutet kan komma att omprövas.

  • Huvudbiblioteket i Kulturhuset och biblioteket i Ryd med medborgarservice öppnar med begränsad service. Öppningen avser vissa ärenden på biblioteket.
  • Konstmuseum och Stadsmuseum öppnar med begränsningar i besöksantal. Museerna kommer inte att öppna för grupper eller bokade visningar. Öppettider: måndag-fredag kl 12.00-16.00.
  • I Kulturhuset får max 75 personer vistas samtidigt och vistelsetiden är begränsad till 30 min. Entrén kommer att vara bemannad. Kulturhuset kommer att ha begränsade öppettider: måndag – fredag kl 12.00 – 16.00 under perioden 7/6 – 31/8.
  • Biblioteket i Ryd har begränsad vistelsetid till 30 min och öppettiderna är tisdag och torsdag kl 10.00 – 14.00 samt onsdag 12.00 – 16.00.