​Nu utvecklar vi bilden av Skövde

Skövde upplever en positiv utveckling på många områden. Därför behöver vi förnya arbetet med att stärka och kommunicera bilden av Skövde till omvärlden.  Ambitionen är att stärka Skövdes attraktivitet för inflyttare, studenter, besökare och företagsetableringar. 

Alla platser har ett varumärke, oavsett om man vill eller inte. Det består av den samlade bilden som alla som bor och verkar på platsen ger av sin plats. Med ett tydligt platsvarumärke kan vi stärka Skövdes attraktivitet och ha större framgång med att locka till oss inflyttare, studenter, besökare och företagsetableringar. Därför tar Skövde kommun och Next Skövde nu initiativ till ett långsiktigt arbete för att fler ska vara överens om vad vi vill berätta om Skövde.

- I Skövde har vi inte arbetat konsekvent med vad vi berättar om Skövde. Därför är vi inte så enhetliga och synkade i vad vi berättar om vår plats. Det vill vi ändra på nu med det arbetet som inleds, säger Charlotte Backman, marknadschef på Next Skövde och projektledare för arbetet.

Ett framgångsrikt platsvarumärke används av många företag och organisationer på platsen. Det ägs av alla som vill berätta om sin plats. Under hösten kommer en idéprocess att genomföras för att involvera medborgare och företag i formandet av platsvarumärket Skövde. Arbetet kommer inkludera workshops, enkäter och möten för att samla in uppfattningar och inspel kring synen på Skövde och vad vi tillsammans vill berätta om platsen. Efter insamlingsarbetet kommer en varumärkesplattform att utformas och en visuell identitet för platsen Skövde att arbetas fram.

-  Framtidens Skövde behöver inflyttare, studenter, besökare och företagsetableringar. Konkurrensen mellan Sveriges städer är hård varför bildsättningen av Skövde blir betydelsefull. Det arbetet blir framgångsrikt om alla aktörer jobbar tillsammans och med samma budskap, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Skövde kommun.

Mer information:

Delta i en enkät om platsen Skövde

Läs mer om arbetet på vartskovde.se