Glöm inte att svara på medborgarundersökningen

Under hösten gick en medborgarenkät ut till 1 200 slumpvis utvalda invånare i Skövde kommun som är över 18 år. Det är SCB:s medborgarundersökning, som är en attitydundersökning, som görs på uppdrag av 161 av Sveriges 290 kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Vi hoppas att du som fått enkäten tar dig tid att svara.

Undersökningen ger bland annat svar på hur invånarna tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Det är även möjligt att jämföra Skövdes resultat med andra kommuner och med Sverige som helhet.

-  Vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid att besvara enkäten. Alla svar är viktiga för oss i vårt arbete för att fortsätta utveckla Skövde och den service vi erbjuder, säger Tomas Fellbrandt, kommundirektör.

För den som inte blir en av de 1200 utvalda så tar vi gärna emot idéer och synpunkter om vårt arbete på vår webbsida eller via vårt Kontaktcenter.

Fakta:

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Enkäten består av 128 frågor och är uppdelad i områdena nedan:

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande i kommunen
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
 • Allmänna frågor om kommunen

Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.  Webbenkäten finns på svenska och engelska och pappersenkäten finns på svenska och arabiska.