Ny organisation för kultur och fritid 2020

Efter årsskiftet kommer Skövde kommun att göra en organisationsförändring för de två avdelningar som ligger under kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsavdelningen och avdelningen Arena Skövde blir den 1 januari avdelningarna Kultur Skövde och Fritid Skövde.

Anledningen till organisationsförändringen är att skapa tydligare uppdrag för respektive avdelning under kultur- och fritidsnämnden med ett större fokus på att leverera bredare kultur- och fritidsmöjligheter för Skövde kommuns invånare. Organisationsförändringen ska också bidra till att utveckla samarbetet och samverkan med berörda föreningar, öka andelen evenemang och cuper samt bredda samarbetet med Next Skövde.

Den nya organisationen
Förutom namnbyten på avdelningarna kommer enheten Billingehov/Lillegården, som idag ligger under kultur- och fritidsavdelningen, att flyttas till Fritid Skövde. Utöver Billingehov/Lillegården kommer Fritid Skövde från den 1 januari att bestå av enheterna Arena Skövde bad, Arena Skövde hall och Billingens fritidsområde. Kultur Skövde kommer bestå av enheterna områdesutveckling, mötesplatser för unga, Kulturfabriken samt Kulturhusets tre enheter stadsbiblioteket, konstmuseum samt scen och evenemang.