Reklamutskick gällande hemtjänst kommer inte från Skövde kommun

Det har kommit till vår kännedom att företaget Cleverex Omsorg, som är ett av de valbara företagen för hemtjänst i Skövde kommun, har gjort ett reklamutskick till alla kommuninvånare över 65 år.

Det framgår inte heller att hemtjänst är en biståndsbedömd insats som måste ansökas om via kommunen. Vi vill även förtydliga att du som har hemtjänst idag har kvar din insats och ditt val av utförare.

Utskicket är alltså inte från Skövde kommun och vi står inte bakom denna typ av marknadsföringsmetod. Har du frågor om utskicket, kontakta företaget i fråga.