en orange färgplatta med symbolen för rökning förbjuden

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Den 1 juli träder den nya lagen om rökförbud i kraft. Då blir det förbjudet att röka på till exempel lekplatser, busshållplatser och vid entréer till allmänna lokaler.

Lagen innebär att det även blir förbjudet att röka örtprodukter, vattenpipor samt att använda sig av elektroniska cigaretter inom de rökfria områdena. 

Skolor och förskolor omfattas sedan tidigare av rökförbudet, nu har vi också satt upp skyltar vid kommunens lekplatser. Vi har också börjat inventera vilka andra lokaler och platser vi ansvarar för som behöver kompletterande skyltning om rökförbudet. Skyltar kommer sättas upp efter hand och de lokaler där mycket barn, unga och äldre befinner sig kommer att prioriteras.

Läs mer om den nya lagen, vad syftet är med mera på Miljösamverkan Östra Skaraborgs webbplats.