Samhället måste fortsätta att fungera

Spridningen av det nya coronaviruset har fått många konsekvenser. Påverkan på samhället är stor och sprider sig över många områden. Skövde kommun arbetar intensivt med att hantera situationen och för att se till att skydda äldre och andra riskgrupper, men även för att få samhället att fortsätta att fungera.

Skövde kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har vidtagit en rad åtgärder för att minska smittspridning. Kommunen har dagliga ledningsmöten och inom alla sektorer pågår intensivt arbete för och säkerställa samhällskritiska funktioner.

— Det en speciell och påfrestande situation som kräver att vi tillsammans i hela landet kraftsamlar för att vi ska ta oss igenom det här. Vi i Skövde kommun arbetar hårt och intensivt med att hantera läget och för att hela tiden informera om vilka åtgärder vi vidtar och varför, säger Tomas Fellbrandt, kommundirektör.

Skövde kommun gör sin del för att hjälpa närings- och föreningsliv

Spridningen av det nya coronaviruset har också inneburit en enorm påfrestning närings- och föreningsliv. De verksamheter och aktiviteter som krävs för att få ett samhälle att fungera, växa och utvecklas tar en hård smäll.

— De företag som nu möter ekonomiska utmaningar kan ta kontakt med kommunen eller aktuellt kommunalt bolag för att diskutera betalningsförmåga gällande aktuella och kommande fakturor. Bedömning om eventuell åtgärd görs från fall till fall utifrån gällande lagstiftning och företagets situation, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.  

Skövde kommuns näringslivsenhet arbetar med stöd till företagen och för en nära dialog med företag och föreningar för att försöka hjälpa de utsatta branscherna.

— Vi bistår företagen med att löpande samla information om de åtgärder som de olika myndigheterna nu beslutar om och som riktar sig till näringslivet. Informationen ligger på kommunens hemsida under näringsliv och arbete. Näringslivsenheten finns tillgängliga för att, där det är möjligt, lotsa till rätt part i olika frågor, säger Ramona Nilsson, näringslivschef i Skövde kommun.

Det har också vidtagits en rad åtgärder för att underlätta för olika verksamheter.

— Vi har bland annat utfärdat tillfälliga parkeringstillstånd för de restauranger som erbjuder utkörning av mat för att de ska kunna parkera utanför restaurangerna men också utanför de fastigheter där människor bor för att underlätta hemkörning av mat, säger Ramona.

Förutsättningar för fart framåt igen

— Vi vill också ge Next Skövde i uppdrag att vara i startläge för att dra igång aktiviteter och evenemang när den värsta oron lagt sig för att snabbt få fart på ekonomin, framförallt för restaurang, handel och besöksnäring. Vi kommer att avsätta en halv miljon till Next Skövde för att möjliggöra det, säger Katarina Jonsson.

Informationen riktad till företagare hittar du här. 

Kontakt näringslivsenheten:

naring@skovde.se