Kockar som lagar mat med kokkärra på Hertig Johans torg

Fokus på livsmedel och vatten under Krisberedskapsveckan

Förra veckan genomfördes Krisberedskapsveckan i hela Sverige och så även i Skövde kommun. Temat för årets krisberedskapsvecka var mat, vilket har inneburit ett extra fokus på livsmedel och vatten i Skövde.

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Under veckan genomfördes övningar för att testa och utveckla kommunens krisberedskap inom bland annat livsmedels- och vattenförsörjning.

— Vi har under veckan övat bland annat vår VA-avdelning på olika tänkbara scenarion som skulle kunna uppstå, säger Niclas Muhrblom, beredskapsstrateg i Skövde kommun. Vi övar föra att bli bättre och för att kunna hitta de områden som behöver utvecklas. Förra veckans övningar gick jättebra och vi har skapat oss en god uppfattning om hur vi ska agera om liknande situationer uppstår på riktigt.

Veckan bjöd på aktiviteter på Hertig Johans torg där kommunen tillsammans med frivilligorganisationer bjöd på mat och information om hur man som medborgare själv kan påverka sin beredskap.

— Alla friska vuxna människor har ett ansvar att kunna ta hand om sig själv i händelse av kris eller krig, säger Niclas Muhrblom. Kommunens uppgift är att se till att lösa våra ordinarie uppgifter kring skola, vård och omsorg och som enskild individ har man ett ansvar att förbereda sig själv inför eventuella krissituationer. Man bör ställa sig frågan om man har mat, vatten och värme för en vecka om något skulle hända. Om inte, så bör man ta tag i det efter bästa förmåga.

För den som vill ha hjälp och stöd i hur man ska tänka finns mycket information att läsa på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

— Nyckeln är att inte göra det för stort och svårt, säger Niclas. Om alla gör det man kan så kommer vi långt på vägen mot att tillsammans bygga ett robust samhälle. Vi i kommunen gör vår del av detta genom att arbeta med de här frågorna året runt, men det var kul att under en vecka få fokusera lite extra på det. Det var också roligt att se hur många som faktiskt intresserar sig för de här frågorna och som vill vara med och skapa en bra beredskap i Sverige.